• Wydarzenia

    Ścieżki rowerowe

    Nie tylko pracą człowiek żyje Ścieżki rowerowe są dalece znaczącą z punktu widzenia społeczeństwa infrastrukturą służącą rekreacji, uprawianiu sportu. życie nie polega jedynie na pracy. Wypoczynek jest dodatkowo ważny, bowiem warunkuje zachowanie równowagi psychofizycznej w długaśnej perspektywie. Odpocznij Wypoczynek może…