Nurkowanie

Zagrożenia związane z nurkowaniem.

Brak powietrza - za dużo CO2 za mało tlenu.

W zależności od stopnia przygotowania i stanu psychofizycznego przeciętny człowiek jest w stanie wytrzymać pod wodą od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, bez oddechu. Z tego względu brak gazu to najgorsze co może nas spotkać pod wodą. Z tego względu warto poświęcić sporo uwagi zabezpieczaniu się przed utratą czynnika oddechowego oraz ćwiczeniom pozwalającym na wydłużenie czasu jaki jesteśmy w stanie wytrzymać bez oddychania. Czytaj dalej na temat braku powietrza

Wychłodzenie

W polskich realiach nurkuje się najlepiej od jesieni do wiosny bo jest najlepsza widoczność. Jednocześnie w tym okresie temperatura wody w jeziorach i zatoce waha się od kilkunastu stopni - przy powierzchni, na początku jesieni - do kilku stopni przy dnie lub zimą i wczesną wiosna. Z tego względu dłuższe przebywanie w wodzie wymaga solidnej izolacji termicznej: suchy skafander albo gruba pianka neoprenowa. Nawet stosując odzież ochronną do nurkowania pod dłuższym czasie organizm ulega wychłodzeniu. Wychłodzenie jest bardzo niekorzystne głównie dlatego, że może być przyczyną poważniejszych problemów.

Zaplątanie w śmieci zalegające pod wodą lub własny sprzęt

Przebywając pod wodą warto mieć ze sobą sprzęt pozwalający na uwolnienie się z pułapki. Zagrożeniem są sieci rybackie, elementy instalacji podwodnych, wszelkiego rodzaju śmieci ale również żyłki wędkarskie a nawet elementy naszego własnego wyposażenia nurkowego.

Zgubienie partnera lub grupy

Nurkowanie powinno odbywać się w towarzystwie bo tak jest ciekawiej … ale przede wszystkim bezpieczniej. W polskich wodach, gdzie widoczność latem bardzo często, już na głębokości kilku metrów ograniczona jest na długość ręki bardzo łatwo się zgubić. Zgubienie oznacza utratę kontaktu z partnerem i przejście na znacznie bardziej ryzykowne nurkowanie solo. W takim wypadku należy podjąć próbę odnalezienia i jeżeli to się nie uda, po około minucie rozpocząć wynurzanie.

Choroba dekompresyjna

Dla początkujących nurków, teoretycznie zagrożenie związane z choroba dekompresyjną nie występuje bo na podstawowych stopniach zaawansowania JOWD, OWD wszystkie nurkowania powinny być bezdekompresyjne. Praktyka jest jednak inna i nawet świeżo upieczony adept nurkowania może się narazić na skutki zbyt długiego przebywania pod zwiększonym ciśnieniem.

Narkoza azotowa

Ten problem również dotyczy osób mocniej zaangażowanych w nurkowanie i nie powinien dotyczyć posiadaczy podstawowych uprawnień JOWD, OWD oraz AOWD. Jednak nie zawsze limity głębokości są przestrzegane i każdy organizm może inaczej reagować na zwiększone ciśnienie parcjalne azotu.

Zatrucie tlenkiem węgla, dwutlenkiem węgla, tlenem.

Oddychanie sprężonym powietrzem z butli naraża nas na więcej zagrożeń niż oddychanie tym samym powietrzem na powierzchni lub nawet w bardzo płytkiej wodzie (w wannie). Z tego względu wymagania ludzkiego organizmu związane z czystością oraz składem czynnika oddechowego podawanego pod zwiększonym ciśnieniem są znacznie wyższe.

Ugryzienia i ukąszenia

Zycie podwodne jest bogate, szczególnie w ciepłych wodach. Nurkowanie w takim otoczeniu niesie  ryzyko napotkania niebezpiecznych zwierząt i nie musi być to wcale rekin. Najlepszą zasadą jest nie dotykać nieznanych zwierząt i roślin i poprzestać na podziwianiu ich piękna.

Utrata lub uszkodzenie sprzętu

Najistotniejsze elementy sprzętu zabieranego pod wodę mają za zadanie umożliwić nurkowi długotrwałe przebywanie, bez dostępu do powietrza atmosferycznego. Dla bezpieczeństwa, wygody oraz wydłużenia czasu dennego na wyposażeniu nurka jest jednak znacznie więcej ponad to minimum. Uszkodzenie lub utrata części sprzętu wiąże się z utrudnieniem nurkowania lub powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Urazy mechaniczne

Sprzęt do nurkowania nie jest zwykle tak wygodny jak ubranie do triatlonu. Niekiedy utrudnia poruszanie oraz nieco ogranicza ruchy. Dlatego pod wodą bardziej jesteśmy narażeniu na urazy mechaniczne związane z kontaktem z otoczeniem.